Света гора
Атон в българската култура и словесност

 

Зографската св. обител Св. вмчк Георги, Св. Гора Атон

zograf.site/

 

Света Гора и светогорските манастири

http://www.pravoslavieto.com/manastiri/aton/

 

Скит Св. Андрей

http://www.skiti-agiou-andrea.com

 

Водич кроз Свету Гору (на сръбски)

http://www.svetagora.info/

 

Обнова Хиландара (на сръбски)

http://www.hilandar.org/

 

Mount Athos: The Holy Mountain - from Macedonian Heritage

http://www.macedonian-heritage.gr/Athos/

 

360° виртуална разходка из Света гора

http://sveta-gora.bg360.net/

 

Славянобългарска история - от преп. Паисий Хилендарски

http://www.slovo.bg/paisii/

 

Земните градини на Богородица - роман от Емилия Дворянова

http://www.slovo.bg/dvoryanova/gradini/

 

 

 
Американска фондация за България
СЛОВОТО  © Всички права запазени!